INFLUENSAVAKSINE 

Vi tilbyr Influensavaksine til våre pasienter i gruppene nevnt nedenfor:

  gravide etter 12. svangerskapsuke, i andre og tredje trimester. Gravide i første trimester med 

  annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.

 • beboere i omsorgsboliger og sykehjem.

 • alle fra fylte 65 år.

 • Prematurt fødte barn, særlig født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder til 5 år. 
 • Barn og voksne med:
 • diabetes type 1 og diabetes type 2.

 • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt.

 • kronisk nevrologisk sykdom eller skade.

 • nedsatt immunforsvar.

 • svært alvorlig fedme (KMI over 40).

 • annen alvorlig eller kronisk sykdom som legen din mener kan gjøre deg ekstra utsatt ved influensa.

I tillegg anbefales influensavaksine til:

 • helsepersonell som har pasientkontakt. Disse tar kontakt med arbeidsgiver angående vaksine.

 • husstandskontakter til svært immunsupprimerte pasienter, det vil si pasienter som har svekket immunforsvar grunnet sykdom eller behandling.

 • svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser. Hovedhensikten med vaksinasjon av svinerøktere er å hindre influensasmitte mellom mennesker og griser, og dermed hindre utvikling av virus med nye egenskaper.

Bestill time, forny resepter eller skriv til legen