Legenes sommerferie 2022:

Annette Skogholt Uke 28, 29, 30, 31.

Jon Honerød Antonsen Uke 27, 28, 29, 30.

Jan Ove Hoddø Uke 27, 28, 29 + 31.08-12.09.22

Natalie Hage Uke 40, 41.

Eivind Borg Lismoen Uke 27, 28, 30.

TESTING TIL KORONASERTIFIKAT

Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus, og nylig gjennomgått covid-19. Foreløpig krever mange land fortsatt grønt koronasertifikat ved innreise, og det kan være behov for å ta en koronatest for å få dette.
På disse nettsidene finner du informasjon om hva som gjelder:

Oversikt over hvem som nå vil tilby test for koronasertifikat i Hamarregionen:

  • Strandgata legesenter, Hamar og Portalen legesenter, Ringsaker tilbyr testing til koronasertifikat til alle som oppholder seg i Hamarregionen. Dette koster 500kr per test og dekkes ikke av Helfo. Svar på test foreligger 1-2 døgn etter prøvetaking,
  • Hamar legesenter, Disen legesenter, Nova legesenter, Brumunddal legesenter, Bristol Legesenter, Løten Legesenter, Moelv legesenter og Stange legesenter tester kun egne liste-innbyggere, som trenger koronasertifikat.

Selvtesting:

Innbyggere som ønsker å ta en selvtest, kan få slike tester gratis hos kommunene i en overgangsperiode.

Ved positiv Covid-test

Positiv hurtigtest kan du selv registrere på Ringsaker Kommune sine nettsider. Legger ved en link: https://pasient.remin.no/samfunnsmedisinsk_enhet_for_hamarregionen

Hvis du ikke kan benytte den digitale selvregistreringsløsningen ønsker vi at du melder fra om positiv test til smittesporingsteamet per telefon. Telefonnummer 404 05 756, alle dager kl. 09–20.

Du kan også gå inn på https://www.ringsaker.kommune.no/har-du-testet-positivt.566936.no.html for mer informasjon om informasjon for smittede og huskeregler ang smitte av barn.

Etterregistrering av vaksiner tatt utenfor Norge

Du må be om en konsultasjon hos enten fastlege eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon tatt i utlandet . Hos fastlege kan du bestille videokonsultasjon. Videokonsultasjon for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient og koster kr.300. Pasienten må betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet/frikort.

Hva slags dokumentasjon må du vise?

Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. Vaksinen må være godkjent av EMA.

Mer informasjon fra FHI i link. https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/

Koronavirus

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no.

Dersom du ikke finner svar på det du lurer på kan du ringe informasjonstelefonen for koronasmitte på tlf 815 55 015.

Dersom du er smittet og trenger legehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf 116 117.

Bestill time, forny resepter eller skriv til legen