TESTING TIL KORONASERTIFIKAT

Koronasertifikatet brukes som dokumentasjon på nylig negativ test, vaksinasjonsstatus, og nylig gjennomgått covid-19. Foreløpig krever mange land fortsatt grønt koronasertifikat ved innreise, og det kan være behov for å ta en koronatest for å få dette.
På disse nettsidene finner du informasjon om hva som gjelder:

Oversikt over hvem som nå vil tilby test for koronasertifikat i Hamarregionen:

  • Strandgata legesenter, Hamar og Portalen legesenter, Ringsaker tilbyr testing til koronasertifikat til alle som oppholder seg i Hamarregionen. Dette koster 500kr per test og dekkes ikke av Helfo. Svar på test foreligger 1-2 døgn etter prøvetaking,
  • Hamar legesenter, Disen legesenter, Nova legesenter, Brumunddal legesenter, Bristol Legesenter, Løten Legesenter, Moelv legesenter og Stange legesenter tester kun egne liste-innbyggere, som trenger koronasertifikat.

Vi ber at du ringer til Portalen legesenter i god tid før testing, det er ingen dropinn timer. Når du ringer, blir du spurt hva slags test du trenger (PCR eller hurtigtest) og når den skal tas (dato og evt. tidspunkt). Vi tilbyr både hurtigtest og PCR test (OBS! hurtigtest må du ta med deg selv på timen).

Vi skriver også legeattest på engelsk for dem som trenger det.

Vi har ikke oversikt over reiseregler i forskjellige land, og kan ikke svare på spm. om behov for test og / eller vaksine.  Dette må du finne ut selv.

PCR test sendes til FÜRST lab. i Oslo samme dag, ca kl. 13. Derfor tas tester på formiddag.  Svaret kommer som regel dagen etter (OBS! helg), men vi kan ikke garantere det, heller ikke har vi mulighet å framskynde svaret. Du kan selv sjekke svaret på Fürst.no og Helse Norge.

Test koster 500 kr, inkludert legeattest hvis du trenger det.

Selvtesting:

Innbyggere som ønsker å ta en selvtest, kan få slike tester gratis hos kommunene i en overgangsperiode.

Etterregistrering av vaksiner tatt utenfor Norge

Du må be om en konsultasjon hos enten fastlege eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon tatt i utlandet . Hos fastlege kan du bestille videokonsultasjon. Videokonsultasjon for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient og koster kr.300. Pasienten må betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet/frikort.

Hva slags dokumentasjon må du vise?

Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. Vaksinen må være godkjent av EMA.

Mer informasjon fra FHI i link. https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/

Bestill time, forny resepter eller skriv til legen