Fraværsattest for elever i videregående skole og studenter ved høyskole eller universitet.

9. august 2022

Ved behov for fraværsattest må du:

-Ringe oss eller send E-kontakt/E-konsultasjon via Helsenorge.no.

-Presiser datoene som gjelder. Attest kan ikke tilbakedateres.

-Beskriv grunnen for fravær.

-Opplysninger blir medisinsk vurdert av en lege.

-Du får svar fra fastlege via Helsenorge.no og attesten hentes ved legesenteret.

-Attesten koster kr.200 og dekkes ikke av frikortordningen.