Etterregistrering av vaksiner tatt utenfor Norge

30. juni 2021

Du må be om en konsultasjon hos enten fastlege eller privat helsetjeneste for å dokumentere vaksinasjon tatt i utlandet . Hos fastlege kan du bestille videokonsultasjon. Videokonsultasjon for å få gjort etterregistreringen må betales av den enkelte pasient og koster kr.300. Pasienten må betale full egenandel, fordi dette ikke dekkes over stønadsbudsjettet/frikort.

Hva slags dokumentasjon må du vise?

Det er fastlege, kommunehelsetjenesten eller den private helsetjenesten som vil vurdere om dokumentasjonen er god nok. Dokumentasjonen må minst inneholde alle variabler som er obligatoriske i innmeldingen til SYSVAK: Identifikasjonsnummer, vaksinasjonsdato og vaksine. Dokumentasjonen bør også inneholde batchnummer, vaksinatør og signatur eller stempel. Vaksinen må være godkjent av EMA.

Mer informasjon fra FHI i link. https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/