Koronavirus

2. mars 2020

Du finner informasjon og konkrete råd om koronaviruset på fhi.no og helsenorge.no

Dersom du er smittet og trenger legehjelp, ring fastlegen din. Hvis du ikke får tak i fastlegen, ring legevakt på tlf 116 117.

Du kan gå inn på https://www.ringsaker.kommune.no/har-du-testet-positivt.566936.no.html for mer informasjon for smittede.